• Badowska-Kuliś
  • Werner
  • Bednarek

FORMULARZ KONTAKTOWY

Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umowy zlecenia usług prawnych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Szczegółowe informacje dotyczące przysługujących Państwu uprawnień, w tym prawa do cofnięcia zgody w każdym momencie, zawarte są pod linkiem: Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.
Adwokat Anna Badowska-Kuliś

Adwokat
Anna Badowska-Kuliś

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W 2008 r. odbyła stypendium zagraniczne w ramach programu Erasmus na Uniwersytecie w Orebro (Szwecja), gdzie przez pół roku studiowała prawo europejskie.

W latach 2010-2012 odbyła aplikację adwokacką przy Łódzkiej Izbie Adwokackiej, zakończoną pozytywnym wynikiem na egzaminie adwokackim w 2013 roku.

Działalność zawodową rozpoczęła w 2009 roku. W okresie studiów i aplikacji adwokackiej rozwijała swoje praktyczne umiejętności współpracując z dwiema kancelariami w Łodzi. Do jej obowiązków należała głównie bieżąca obsługa przedsiębiorców oraz indywidualnych klientów kancelarii, w tym spółki z branży włókienniczej, jednego z wiodących na rynku ubezpieczycieli oraz dealera samochodowego. W ramach powierzonych zadań sporządzała opinie prawne, pisma procesowe oraz uczestniczyła w wielu postępowaniach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie pracy oraz prawie autorskim. Posiada bogate doświadczenie w dochodzeniu zadośćuczynień z tytułu mobbingu w miejscu pracy oraz z tytułu naruszenia dóbr osobistych, a także w dochodzeniu odszkodowań.

Biegle włada językiem angielskim (zdała egzamin CAE oraz TOLES), a także posługuje się językiem włoskim i francuskim.

Telefon:
609146030
E-mail:
a.badowska@bwbadwokaci.pl