• Badowska-Kuliś
  • Werner
  • Bednarek

FORMULARZ KONTAKTOWY

Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umowy zlecenia usług prawnych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Szczegółowe informacje dotyczące przysługujących Państwu uprawnień, w tym prawa do cofnięcia zgody w każdym momencie, zawarte są pod linkiem: Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorami Państwa danych osobowych są: Kancelaria Adwokacka Adwokat Anna Badowska Kuliś, Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Bednarek oraz Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Werner (jako współadministratorzy) z siedzibami w Łodzi, ul. Jaracza 18 lok. 4a, 90-262 Łodź.

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w celu zawarcia i wykonania umowy zlecenia usług  prawnych przez okres jej obowiązywania oraz okres przedawnienia roszczeń (usprawiedliwiony interes administratora art. 23 ust 1 pkt 5 Ustawy), a w przypadku niektórych danych – przez okres przewidziany obowiązującymi przepisami prawa. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak ich brak może uniemożliwiać zrealizowanie usługi. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO). Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania niezbędnych danych do końca okresu rozliczeniowego, nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być pracownicy i zleceniobiorcy zatrudnieni przez administratora, obsługujące administratora biuro księgowe oraz firma hostingowa, przy czym udostępnienie danych każdorazowo będzie ograniczone do niezbędnego zakresu, umożliwiającego prawidłowe świadczenie usługi oraz rozliczenie księgowe. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim w celach marketingowych ani do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Państwa dane osobowe nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, oraz nie będą przetwarzane automatycznie w formie profilowania.